Algemene voorwaarden


1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Goons & Queens Torhout/ Tielt en de klant.

1.2 De klant verklaart deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en begrepen alvorens een afspraak te maken bij de Shop.

2. Afspraken en Annulering

2.1 De klant dient een afspraak te maken voor zowel tattoos als piercings. Afspraken kunnen via de sociale media, telefonisch of via de website worden gemaakt.

2.2 Annulering van een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Bij niet tijdige annulering behoudt de Shop zich het recht voor om het betaalde voorschot in te houden.

3. Tattoos en Piercings

3.1 De klant verklaart minimaal 18 jaar oud te zijn voor het laten zetten van een tattoo. Voor piercings geldt een minimumleeftijd van 16 jaar, mits de klant schriftelijke toestemming heeft van een ouder of wettelijke voogd.

3.2 De klant dient voorafgaand aan de behandeling akkoord te gaan met het ontwerp en de plaatsing van de tattoo of piercing. Eventuele wijzigingen na goedkeuring zijn alleen mogelijk in overleg met de artiest.

3.3 De Shop garandeert hygiënische werkomstandigheden en gebruikt steriele naalden en materialen voor elke klant.

4. Cadeaubonnen

4.1 De Shop biedt cadeaubonnen aan die inwisselbaar zijn voor tattoos, piercings of producten in de Shop.

4.2 Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld en dienen in hun geheel te worden besteed. Eventueel resterend tegoed blijft op de cadeaubon staan.

4.3 Cadeaubonnen zijn overdraagbaar, maar de Shop is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van cadeaubonnen.

4.4 Cadeaubonnen die zijn uitgegeven als promotie mogen niet gecombineerd worden met andere acties of cadeaubonnen.

5. Gespreid Betalen (Pay in 3)

5.1 De Shop biedt de mogelijkheid tot gespreid betalen via Mollie, een derde partij betalingsprovider. Het gespreid betalen is onderhevig aan de voorwaarden van Mollie.

5.2 De klant gaat akkoord met de voorwaarden van Mollie en is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichtingen volgens het afgesproken gespreide betaalschema.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De Shop is niet aansprakelijk voor allergische reacties, infecties of andere complicaties die optreden na het zetten van een tattoo of piercing, tenzij er sprake is van aantoonbare nalatigheid van de Shop.

6.2 De Shop is niet aansprakelijk voor schade aan kleding, sieraden of andere eigendommen van de klant tijdens de behandeling.

7. Slotbepalingen

7.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Geschillen tussen de klant en de Shop zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de Shop, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Door het maken van een afspraak bij de Shop verklaart de klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. De Shop behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de website van de Shop.